تشخیص شانه و تراکم فرش

مفهوم شانه و تراکم در فرش ماشینی چیست

تا بحال در خريد فرش ماشيني با عبارت هاي شانه و تراکم برخورد کرده ايد و اين سوال برايتان پيش مي آيد که شانه و تراکم در فرش به چه معناست ...

ادامه مطلب